Innovation. Utveckling. Samarbete.

Tillsammans skapar vi en bättre vård, omsorg och socialtjänst.

Innovation. Utveckling. Samarbete.

Tillsammans skapar vi en bättre vård, omsorg och socialtjänst.

Innovation. Utveckling. Samarbete.

Tillsammans skapar vi en bättre vård, omsorg och socialtjänst.

Innovation. Utveckling. Samarbete.

Tillsammans skapar vi en bättre vård, omsorg och socialtjänst.

Vision och strategi

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

I strategin för 2020–2022 fastställs fyra inriktningsmål. Genom att slå fast tydliga mål för inriktningen av arbetet kan utvecklingstakten öka och den samlade förmågan stärkas.

I den genomförandeplan som är kopplad till strategin finns beskrivet vilka insatser som är prioriterade för Sverige.

Visionen
Strategi 2020–2022 (pdf)
Filmer om de prioriterade insatserna

Inspiration

2025-podden      2025-seminarium

Låt dig inspireras av våra intressanta gäster i 2025-podden och 2025-seminarier som delar med sig av aktuella projekt och insatser.

Cybersäkerhet – digitalt hot mot kommuner, regioner och statliga myndigheter

Samtal med Ola Billger, kommunikationschef på FRA, om det digitala hotet mot Sverige. Hur är cybersäkerheten bland kommuner, regioner och statliga myndigheter?

Matchning för att patienten ska träffa ”rätt” läkare

Forskare Amanda Dahlstrand berättar om hur matchning mellan patientens behov och läkarens kompetens kan skapa positiva effekter. Samt hur digitala verktyg kan användas för att rätt matchning ska kunna ske.

Digitalisering – verksamhetsutveckling med teknik

Digitalisering är verksamhetsutveckling med teknik. Samtal med Johannes Hörnberg, CTO i region Västerbotten, om hälso- och sjukvårdens mod i sin omställning.

Organisation

Samverkansorganisationen består av politiska företrädare och tjänstemän från staten, SKR, kommuner och regioner. I organisationen finns också olika arbetsgrupper som arbetar med de nyckelområden som lyfts fram i visionen.

Organisationen