Innovation. Utveckling. Samarbete.

Tillsammans skapar vi en bättre vård, omsorg och socialtjänst.

Innovation. Utveckling. Samarbete.

Tillsammans skapar vi en bättre vård, omsorg och socialtjänst.

Innovation. Utveckling. Samarbete.

Tillsammans skapar vi en bättre vård, omsorg och socialtjänst.

Innovation. Utveckling. Samarbete.

Tillsammans skapar vi en bättre vård, omsorg och socialtjänst.

Vision och strategi

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

I strategin för 2020–2022 fastställs fyra inriktningsmål. Genom att slå fast tydliga mål för inriktningen av arbetet kan utvecklingstakten öka och den samlade förmågan stärkas.

I den genomförandeplan som är kopplad till strategin finns beskrivet vilka insatser som är prioriterade för Sverige.

Visionen
Strategi 2020–2022 (pdf)
Filmer om de prioriterade insatserna

Inspiration

2025-podden      2025-seminarium

Låt dig inspireras av våra intressanta gäster i 2025-podden och 2025-seminarier som delar med sig av aktuella projekt och insatser.

Grundläggande förutsättning: Regelverk

Introduktion till området regelverk och e-hälsa. Maria Jacobsson beskriver och vad som görs och varför regelverk är viktigt en grundläggande förutsättning.

Grundläggande förutsättning: Enhetligare begrepp

Introduktion till området enhetligare begreppsanvändning och e-hälsa. Kristin Schoug Bertilsson beskriver och vad som görs och varför enhetligare begrepp är viktigt en grundläggande förutsättning.

Grundläggande förutsättning: Standarder

Introduktion till området standarder och e-hälsa. Michel Silvestri beskriver och vad som görs och varför standarder är viktigt en grundläggande förutsättning.

Organisation

Samverkansorganisationen består av politiska företrädare och tjänstemän från staten, SKR, kommuner och regioner. I organisationen finns också olika arbetsgrupper som arbetar med de nyckelområden som lyfts fram i visionen.

Organisationen