Innovation. Utveckling. Samarbete.

Tillsammans skapar vi en bättre vård, omsorg och socialtjänst.

Innovation. Utveckling. Samarbete.

Tillsammans skapar vi en bättre vård, omsorg och socialtjänst.

Innovation. Utveckling. Samarbete.

Tillsammans skapar vi en bättre vård, omsorg och socialtjänst.

Innovation. Utveckling. Samarbete.

Tillsammans skapar vi en bättre vård, omsorg och socialtjänst.

Vision och strategi

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

I strategin för 2020–2022 fastställs fyra inriktningsmål. Genom att slå fast tydliga mål för inriktningen av arbetet kan utvecklingstakten öka och den samlade förmågan stärkas.

I den genomförandeplan som är kopplad till strategin finns beskrivet vilka insatser som är prioriterade för Sverige.

Visionen
Strategi 2020–2022 (pdf)
Filmer om de prioriterade insatserna

Inspiration

2025-podden      2025-seminarium

Låt dig inspireras av våra intressanta gäster i 2025-podden och 2025-seminarier som delar med sig av aktuella projekt och insatser.

Digitala vaccinationsbevis

Digitala vaccinationsbevis – 2025podd om vad det innebär och status för när det kan finnas att använda. Intervju med Max Herulf, utredare, E-hälsomyndigheten.

Samtal med Nasim Farrokhnia, ordf eHälsoläkarföreningen

Ett samtal om nuläge och framtid för digitalisering inom vården i Sverige.

Samtal med Nasim Farrokhnia om erfarenheterna av att gå från chefstjänst på Sveriges störta akutmottagning till digital vårdgivare.

Samtal med Janna Valik, GD E-hälsomyndigheten

Samtal med Janna Valik, GD E-hälso-myndigheten – myndighet är operativt och strategiskt djupt involverad i digitaliseringen i Sverige.

Organisation

Samverkansorganisationen består av politiska företrädare och tjänstemän från staten, SKR, kommuner och regioner. I organisationen finns också olika arbetsgrupper som arbetar med de nyckelområden som lyfts fram i visionen.

Organisationen