Innovation. Utveckling. Samarbete.

Tillsammans skapar vi en bättre vård, omsorg och socialtjänst.

Innovation. Utveckling. Samarbete.

Tillsammans skapar vi en bättre vård, omsorg och socialtjänst.

Innovation. Utveckling. Samarbete.

Tillsammans skapar vi en bättre vård, omsorg och socialtjänst.

Innovation. Utveckling. Samarbete.

Tillsammans skapar vi en bättre vård, omsorg och socialtjänst.

Vision och strategi

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

I strategin för 2020–2022 fastställs fyra inriktningsmål. Genom att slå fast tydliga mål för inriktningen av arbetet kan utvecklingstakten öka och den samlade förmågan stärkas.

I den genomförandeplan som är kopplad till strategin finns beskrivet vilka insatser som är prioriterade för Sverige.

Visionen
Strategi 2020–2022 (pdf)
Filmer om de prioriterade insatserna

Inspiration

2025-podden      2025-seminarium

Låt dig inspireras av våra intressanta gäster i 2025-podden och 2025-seminarier som delar med sig av aktuella projekt och insatser.

Stockholms strategi – flera moduler bildar nytt vårdinformationssystem

Region Stockholms strategi för nytt vårdinformationssystem är att upphandla flera moduler som alla kopplar mot ett gemensamt datalager. Samtal med Daniel Forslund, bitr regionråd, varför det är den bästa lösningen för Stockholm..

Utveckling och användning av digitala covidbevis

Tjänsterna för utfärdande av covidbevis har utvecklats i rekordfart. Annemieke Ålenius, avdelningschef på E-hälsomyndigheten, berättar om framgångsfaktorer som lett till ett lyckat projekt samt utmaningar som återstår.

Simon Nilsson – utvecklingschef

Samtal med Simon Nilsson om hur region Gävleborg utvecklar och digitaliserar hälso- och sjukvården. Bland annat genom att skapa och samordna ett enhetligt system för digitala tjänster.

Organisation

Samverkansorganisationen består av politiska företrädare och tjänstemän från staten, SKR, kommuner och regioner. I organisationen finns också olika arbetsgrupper som arbetar med de nyckelområden som lyfts fram i visionen.

Organisationen