På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Målsättningen är att, år 2025, ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Detta kallas för Vision e-hälsa 2025.

 

Visionens insatsområden

För att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa är det framförallt insatser på tre nyckelområden som lyfts fram i visionen.

De lagar och föreskrifter som är styrande för verksamheterna ska säkra den enskildes rättigheter och intressen. Om regelverk behöver ändras för att få bättre kvalitet och effektivitet i verksamheten ska även behovet av integritets- och säkerhetsskydd tillgodoses.

Koder, begrepp, termer och strukturer som används ska vara enhetliga för att möjliggöra det informationsutbyte som behövs för att säkerställa kvalitet och säkerhet.

Tekniska standarder är en förutsättning för interoperabilitet mellan olika aktörer. Interoperabilitet är förmågan hos system att dela information och kunskap med andra system.

Övergripande insatser

Ramverk för uppföljningsarbetet ger berörda parter tillgång till den information som behövs för att säkerställa att insatser görs på rätt grund

Övriga initiativ

Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande informationskälla som ska ge vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel.

Kommuner och regioner ser stora fördelar och har ambitioner att öka användningen av digitala tjänster för ordinerad egenvård/hemmonitorering, men det finns hinder på vägen.

 

Mer om e-hälsa 2025 >

 

Samverkan för att nå visionen

För att nå visionens mål har Regeringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL tagit fram en handlingsplan för e-hälsoarbetet. Nyckeln till att nå visionen ligger i samverkan mellan alla olika aktörer som arbetar med e-hälsa, allt från myndigheter, kommuner och landsting till offentliga organisationer som privata och idéburna. Tillsammans med de andra aktörerna inom e-hälsa ska vi se till att visionen blir verklighet.

 

Mer om organisation för gemensam samordning >

 

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt