På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
RSS

Hemmet, platsen för framtidens vård och omsorg: Andreas Namslauer, affärsutvecklare vid Stockholm Science City, presenterar ny rapport som slår fast att behovet av samordning kommer att vara stort i den digifysiska vården i hemmet.

Jonas Ekström, överläkare, Region Västmanland: Jag var negativ till Journal via nätet till en början, men har nu ändrat mig helt. Möjligheten att läsa sin journal har drivit fram en förändring av patientmötet som jag tycker är väldigt positiv.

Juridiken i ljuset av digitalisering: Manolis Nymark, IT-rättsjurist,  berättar om juridiska fallgropar i kommuners och regioners digitaliseringsarbete. Juridiken släpar oftast efter, är otydlig eller helt enkelt hindrande, konstaterar han.

Peter Seger, VD för Sophiahemmet, Stockholm: Ska vi får det här att fungera går det inte att dela upp den digitala utvecklingen på 21 regioner och nästan 300 kommuner.

Digitaliseringssnurran: Marlena Molak-Brindell, Post- och telestyrelsen, och Håkan Cavenius, RISE, demonstrerar ett nytt webbaserat verktyg som hjälper kommuner att beräkna effektiviseringsvinster vid införandet av digitala tjänster i verksamheten.

 

 

Peter Graf, VD, Tiohundra: Införandet av digitala verktyg innebär en maktförskjutning som ger patienten möjlighet att ta mer ansvar för sin sjukdom. Det handlar om den fjärde revolutionen.

Vård på distans för multisjuka äldre: Erik Reinicke, projektledare vid centrum för verksamhetsstöd och utveckling i Region Östergötland, berättar om arbetet med att skapa ett nytt vårdsystem för hemmonitorering och om de fyra framgångsfaktorer som identifierats.

Louise Arodén, chef enheten för e-hälsa, Region Uppsala: Det måste bli enklare för verksamheterna att pilottesta och införa olika digitala tjänster för egenvård. Men det är en stor utmaning.

Daniel Akenine, ordf Sveriges IT-arkitekter, Nationell Teknikchef Microsoft
” Algoritmer och IT påverkar oss allt mer. Hur vet vi att de jobbar för oss och ingen annan? Leverantörerna måste vara beredda på att förklara innebörden av algoritmerna – för att förtjäna vårt förtroende”

Maja Fjaestad, Statssekreterare Socialdepartementet

” Min förväntan är att vi under 2019 ska ha tagit avgörande steg inom regelverk, standarder och enhetligare begreppsanvändning. Vi måste konkludera och snabbt komma framåt inom dessa områden.”

Sara Lewerentz- Digitaliserings- och teknikdirektör, Region Västerbotten

”Digitalisering är ett av Region Västerbottens fokusområden. Målet är hållbar digitalisering och innovation”

Gunilla Hult Backlund – Generaldirektör Inspektionen för vård och omsorg

”IVO kommer titta närmare på gränsdragningen för vilken vård som sker digitalt”

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt