På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
RSS

 

Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget Jönköpings län: ”Det räcker inte att bara mäta. Kvalitetsregister är en viktig resurs men det behöver kombineras med ledarskap och ett förändringsarbete.”

Seminarium: Målbild första linjens vård och 1177 Vårdguidens roll

Kristina Stensson Ljungdahl (utredare Inera) och Sara Meunier (vvd Inera) presenterar målbild för första linjens vård och 1177 Vårdguidens framtida utveckling. Digital när det går – fysiskt när det behövs. Detta för att öka tillgängligheten och effektivisera användandet av vårdens resurser.

 

Lupita Svensson, Lektor, Lunds universitet: ”Om man ska digitalisera och få effekt behöver man definiera vad målet med digitaliseringen är, digitalisering i sig är aldrig målet.”

Jonas Gallon, Region Skåne: ”En sammanhållen vårdmiljö betyder också sammanhållna processer och samordning på andra sätt, en ny nivå av samordnings om vi inte haft tidigare”

Anders Ekholm, Vice VD Institutet för framtidsstudier; ”Individualiserad jämlik vård kräver en ökning i ojämlikheten i vårdutförandet mellan olika patienter”

Seminarium – Pascal, från djävulens verktyg till framgång
Norma Jansson, verksamhetsspecialist på Inera, presenterar erfarenheter och lärdom från införandet av Pascal. Pascal användas av tusentals läkare och sjuksköterskor inom landsting och kommuner för att förskriva och beställa läkemedel.

Seminarium – Vad som gäller för medicintekniska produkter
Mats Artursson, utredare på Läkemedelsverket, förklarar vilka krav och regler som gäller för e-hälsotjänster och CE-märkning.

Jenni Nordborg, Samordnare Life Science kontoret: ”Eftersom Sverige var tidiga med digitalisering har vi fått ett fragmentiserat system, där behöver vi ta tillbaka ledartröjan. Sverige är attraktivt som innovationsland”

Seminarium – SLIT-rapporten: Lars Jerlvall och Thomas Pehrsson presenterar årets SLIT-rapport.
Rapporten är en lägesanalys över IT-stödet i landstingen och regionerna idag och över tid.
I rapporten belyses e-hälsoutvecklingen kring:

  • system
  • användning
  • strategi
  • kostnad

Länk till rapporten här

Mikael Hoffman Chef NEPI: ”Vi måste i e-hälsa prova på men måste också ställa helt andra krav på att lära oss samt att andra kan lära sig av det vi lärt oss.”

Sara Riggare Spetspatient: ”Styrsystemen bör belöna de som stödjer patientens egenvård, dvs får nytta av att patienten inte kommer till vården. Som det är nu får man bara betalt när patienten kommer till besök.”

Internationell utblick – Likheter och skillnader mellan Danmark och Sverige i digitaliseringen av Hälso- och sjukvård. Nanna Skovgaard och Patrik Sundström samtal om de Danska och Svenska strategierna kring digitalisering inom hälso- och sjukvård.

 

 

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt