På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
RSS

Ersättningsmodeller i ljuset av digitalisering: Agneta Rönn och Lars Kolmodin, SKL, presenterar hälso- och sjukvårdens ersättningssystem och hur de påverkas av digitala vårdtjänster.

Samordningsplan 2019: Nu publiceras den årliga planen för det gemensamma arbetet med Vision e-hälsa 2025 (finns här). Anders Henriksson, 1:e vice ordförande på SKL, som är en av parterna bakom visionen, berättar om planen och om genomförandet av Vision e-hälsa 2025.

Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala:

Region Uppsala satsar på effektiv och nära vård och konstaterar att begreppet närhet får en ny dimension i och med den digitala utvecklingen. ”Att patienter och anhöriga kan vara mycket mer aktiva i sin egen vård. Att känna att man äger sin egen hälsa och bjuder in oss i vården. Det digitala ger oss en möjlighet att utveckla detta, att samskapa tjänsterna och att ha ett mycket mer personcentrerat förhållningssätt. Det ger en otrolig styrka.”

Nationell läkemedelslista: Magnus Åsén, eHälsomyndigheten, och Olof Raab, SKL, pratar om det pågående arbetet med att förverkliga en nationell läkemedelslista.

Sofia Wallström, Generaldirektör för TLV: ”Digitalisering har ju den finessen att det blir mer delaktighet, ägarskap, involvering och ansvarstagande för mig som patient eller mig som anhörig, men det behöver också vara tillgängligt, anpassat och aktuellt.”

Ordnat införande av digitala produkter och tjänster: Andreas Namslauer (SSCI) presenterar behovet av tydligare spelregler för införande av digitala tjänster för ordinerad egenvård/hemmonitorering.

Annette Risebeck, Kommunalråd Rättvik: Vinnare av Sveriges e-hälsokommun 2018, Annette pratar bland annat om hur kommunen arbetat med välfärdsteknik och digital delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Hemmonitorering av patienter med KOL: Per-Olof Sjöberg, RISE, presenterar resultat och erfarenheter från KOL-projektet. Vård av kroniskt sjuka i hemmet med stöd av digitala tjänster.

Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör Humana: ”Digitalisering handlar inte om att ta bort det mänskliga mötet – det handlar om att förstärka det vi gör inom socialtjänsten”

 

Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget Jönköpings län: ”Det räcker inte att bara mäta. Kvalitetsregister är en viktig resurs men det behöver kombineras med ledarskap och ett förändringsarbete.”

Seminarium: Målbild första linjens vård och 1177 Vårdguidens roll

Kristina Stensson Ljungdahl (utredare Inera) och Sara Meunier (vvd Inera) presenterar målbild för första linjens vård och 1177 Vårdguidens framtida utveckling. Digital när det går – fysiskt när det behövs. Detta för att öka tillgängligheten och effektivisera användandet av vårdens resurser.

 

Lupita Svensson, Lektor, Lunds universitet: ”Om man ska digitalisera och få effekt behöver man definiera vad målet med digitaliseringen är, digitalisering i sig är aldrig målet.”

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt