På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
RSS

Seminarium: Tillsyn av digitala vårdtjänster: Fokus på patientsäkerhet, tydligt vårdgivaransvar.

Johanna Ulfvarson, Svensk Sjuksköterskeförening: De nya informationssystemen ska vara så intuitiva att man förstår hur man ska göra, utan utbildning.

Automatiserad handläggning: Det går att automatisera administrativa processer, men inte mötet mellan människor. Tre olika professioner diskuterar det pågående förändringsarbetet inom socialtjänsten.

 

Eva Fernvall, Ineras styrelseordförande:

Vårt uppdrag är för spretigt. Ineras organisation och roll måste förtydligas. Vi måste också titta över hur vi i framtiden ska samarbeta med olika delar av det offentliga Sverige.

Digitala vårdtjänster: Towa Jexmark, Capio, Nasim Farrokhnia, Kry, och Mikael Ohrling, Region Stockholm, diskuterar den pågående utvecklingen. Vad kan vi lära av varandra?

Daniel Forslund, Biträdande regionråd Region Stockholm: Vi behöver våga ställa krav på användande av digitala principer, standarder och grundtjänster för att få verka inom svenska hälso- och sjukvård och omsorg.

Anna Eriksson, generaldirektör, myndigheten för digital förvaltning: Jag ser digitalisering som en lagsport. Och då tänker jag inte på stafett, utan på fotboll där man hela tiden jobbar tillsammans och stöttar varandra.

Tomas Borgegård, innovationsledare, Region Stockholm och innovationsprogrammet Swelife, presenterar ”Spelplanen” – en guide för effektivare utveckling och spridning av kommersialiserbara innovationer i hälso- och sjukvården.

Johan Färnstrand, regiondirektör, Region Gävleborg: Vi har varit duktiga på att använda utvecklingen i form av medicin och teknik, men ganska dåliga på att använda fördelarna i det introverta arbetet, det vill säga i digitala flöden och interoperabilitet.

Sanna Tidala, IT- och kvalitetschef, och Eva Jansson, projektledare, Stora Sköndal, berättar om ett treårigt e-hälsoprojekt med syfte att stärka kunskapen om digitalisering och IT hos medarbetarna.

Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL: Vi behöver gå från detaljstyrda överenskommelser till en mer strategisk samverkan mellan huvudmännen. Vi borde kunna arbeta bättre tillsammans med staten än vad vi gör idag.

Marianne Braaten, Direktoratet för e-hälsa i Norge, om hälsodata och utvecklingen av en nationell hälsoanalysplattform.

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt