På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
RSS

Jonas Gallon, Region Skåne: ”En sammanhållen vårdmiljö betyder också sammanhållna processer och samordning på andra sätt, en ny nivå av samordnings om vi inte haft tidigare”

Anders Ekholm, Vice VD Institutet för framtidsstudier; ”Individualiserad jämlik vård kräver en ökning i ojämlikheten i vårdutförandet mellan olika patienter”

Seminarium – Pascal, från djävulens verktyg till framgång
Norma Jansson, verksamhetsspecialist på Inera, presenterar erfarenheter och lärdom från införandet av Pascal. Pascal användas av tusentals läkare och sjuksköterskor inom landsting och kommuner för att förskriva och beställa läkemedel.

Seminarium – Vad som gäller för medicintekniska produkter
Mats Artursson, utredare på Läkemedelsverket, förklarar vilka krav och regler som gäller för e-hälsotjänster och CE-märkning.

Jenni Nordborg, Samordnare Life Science kontoret: ”Eftersom Sverige var tidiga med digitalisering har vi fått ett fragmentiserat system, där behöver vi ta tillbaka ledartröjan. Sverige är attraktivt som innovationsland”

Seminarium – SLIT-rapporten: Lars Jerlvall och Thomas Pehrsson presenterar årets SLIT-rapport.
Rapporten är en lägesanalys över IT-stödet i landstingen och regionerna idag och över tid.
I rapporten belyses e-hälsoutvecklingen kring:

  • system
  • användning
  • strategi
  • kostnad

Länk till rapporten här

Mikael Hoffman Chef NEPI: ”Vi måste i e-hälsa prova på men måste också ställa helt andra krav på att lära oss samt att andra kan lära sig av det vi lärt oss.”

Sara Riggare Spetspatient: ”Styrsystemen bör belöna de som stödjer patientens egenvård, dvs får nytta av att patienten inte kommer till vården. Som det är nu får man bara betalt när patienten kommer till besök.”

Internationell utblick – Likheter och skillnader mellan Danmark och Sverige i digitaliseringen av Hälso- och sjukvård. Nanna Skovgaard och Patrik Sundström samtal om de Danska och Svenska strategierna kring digitalisering inom hälso- och sjukvård.

 

 

Seminarium – ”För säkerhets skull”: Sara Belfrage presenterar Vårdanalys rapport om befolkningens inställning till användning av digitala uppgifter om vård och hälsa i förhållande till risker ur ett integritetsperspektiv. Fokus har legat på elektroniska patientjournaler, en samlad läkemedelslista och hälsorelaterade register. Om du vill ladda ner rapporten finns den här

 

 

 

 

Partidebatt 13 juni 2018: Politiker, från sju partier, med fokus och intresse av digitaliseringsfrågan inom landsting och kommun debatterar vad som krävs för att Sverige ska vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.

Frukostseminarium 15 Januari 2018: Tillsammans for digitalisering av omsorgen och socialtjänsten.  Under seminariet presenterades:

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2017.

Tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänsten.

Digitalisering och Socialtjänst inom individ och familjeomsorgen.

Inera ett bolag för digitalisering i kommunerna.

 

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt