På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
RSS

Nationell läkemedelslista: Magnus Åsén, eHälsomyndigheten, och Olof Raab, SKL, pratar om det pågående arbetet med att förverkliga en nationell läkemedelslista.

Sofia Wallström, Generaldirektör för TLV: ”Digitalisering har ju den finessen att det blir mer delaktighet, ägarskap, involvering och ansvarstagande för mig som patient eller mig som anhörig, men det behöver också vara tillgängligt, anpassat och aktuellt.”

Ordnat införande av digitala produkter och tjänster: Andreas Namslauer (SSCI) presenterar behovet av tydligare spelregler för införande av digitala tjänster för ordinerad egenvård/hemmonitorering.

Annette Risebeck, Kommunalråd Rättvik: Vinnare av Sveriges e-hälsokommun 2018, Annette pratar bland annat om hur kommunen arbetat med välfärdsteknik och digital delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Hemmonitorering av patienter med KOL: Per-Olof Sjöberg, RISE, presenterar resultat och erfarenheter från KOL-projektet. Vård av kroniskt sjuka i hemmet med stöd av digitala tjänster.

Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör Humana: ”Digitalisering handlar inte om att ta bort det mänskliga mötet – det handlar om att förstärka det vi gör inom socialtjänsten”

 

Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget Jönköpings län: ”Det räcker inte att bara mäta. Kvalitetsregister är en viktig resurs men det behöver kombineras med ledarskap och ett förändringsarbete.”

Seminarium: Målbild första linjens vård och 1177 Vårdguidens roll

Kristina Stensson Ljungdahl (utredare Inera) och Sara Meunier (vvd Inera) presenterar målbild för första linjens vård och 1177 Vårdguidens framtida utveckling. Digital när det går – fysiskt när det behövs. Detta för att öka tillgängligheten och effektivisera användandet av vårdens resurser.

 

Lupita Svensson, Lektor, Lunds universitet: ”Om man ska digitalisera och få effekt behöver man definiera vad målet med digitaliseringen är, digitalisering i sig är aldrig målet.”

Jonas Gallon, Region Skåne: ”En sammanhållen vårdmiljö betyder också sammanhållna processer och samordning på andra sätt, en ny nivå av samordnings om vi inte haft tidigare”

Anders Ekholm, Vice VD Institutet för framtidsstudier; ”Individualiserad jämlik vård kräver en ökning i ojämlikheten i vårdutförandet mellan olika patienter”

Seminarium – Pascal, från djävulens verktyg till framgång
Norma Jansson, verksamhetsspecialist på Inera, presenterar erfarenheter och lärdom från införandet av Pascal. Pascal användas av tusentals läkare och sjuksköterskor inom landsting och kommuner för att förskriva och beställa läkemedel.

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt