På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
RSS

Seminarium – ”För säkerhets skull”: Sara Belfrage presenterar Vårdanalys rapport om befolkningens inställning till användning av digitala uppgifter om vård och hälsa i förhållande till risker ur ett integritetsperspektiv. Fokus har legat på elektroniska patientjournaler, en samlad läkemedelslista och hälsorelaterade register. Om du vill ladda ner rapporten finns den här

 

 

 

 

Partidebatt 13 juni 2018: Politiker, från sju partier, med fokus och intresse av digitaliseringsfrågan inom landsting och kommun debatterar vad som krävs för att Sverige ska vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.

Frukostseminarium 15 Januari 2018: Tillsammans for digitalisering av omsorgen och socialtjänsten.  Under seminariet presenterades:

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2017.

Tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänsten.

Digitalisering och Socialtjänst inom individ och familjeomsorgen.

Inera ett bolag för digitalisering i kommunerna.

 

Frukostseminarium 19 Oktober 2017: Bäst i världen på e-hälsa

Dick Lindberg, Utredare på Socialstyrelsen och Agneta Aldor, Digital strateg inom Socialtjänst SKL – Rapport ”E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2018” från Socialstyrelsen.  I rapporten redovisas uppgifter om utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna.

Åsa Zetterberg, digitaliserings chef Regeringskansliet – ”Nu ska vi inte bara göra saker digitala. Vi ska ställa om verksamheten, vi ska ställa om samhället.”

Göran Stiernstedt, Utredare Regeringskansliet: ”Vår förmåga att ändra arbetssätt till följd av de förändringar som den tekniska utvecklingen medför skulle kunna vara bättre.”

Hazel Jones, Programme Director for Apps & Wearables @ NHS Digital England: Beskriver hur NHS arbetar för att öka användningen av digitala produkter och tjänster för att individen ska kunna ta ett ökat eget ansvar och involvering i sin egen hälsa och sjukdom.

Dag Forsén (Ehälsosamordnare Region Östergötland) och John Fristedt (IT-utvecklingschef Linköpings kommun): ” Strävan är att informationsflödet ska fungera mer som en helhet och sammanhållet mellan huvudmännen (region och kommuner). Det är viktigt att inte bara koppla ihop systemen utan också få semantiken att fungera.”

Martin Andreae Kommundirektör Norrköping: ”Ska vi få kraft och utväxling behöver bi också koppla in mer av beteendevetarevetenskap och hur man jobbar i själva processen, det handlar bara till en del om teknik.”

Annika Strandhäll, Sveriges socialminister: Vision är en samlande faktor för regeringen, SKL, myndigheter och företag. Visionen ger oss tydlig målsättning och uttrycker att vi har en hög ambitionsnivå.

Britta Wallgren, Sverigechef Capio: ” Om vi ska nå e-hälsovisionens mål och dra nytta av digitaliseringen i utvecklingen av välfärden då måste vi våga utmana både gamla arbetssätt och vårdstrukturer. Vilket kräver både nyfikenhet och mod.”

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt