På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
RSS

Per Mosseby, föreläsare och rådgivare: ”Tips för att lyckas med digitalisering: Skapa en kultur där det OK att testa nya saker och att misslyckas.”

 

Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet: ”Digitaliseringen en infrastrukturfråga för hälso- och sjukvården. Vi måste ha system som är välfungerade och som ser till att informationsflödena fungerar”.

Emma Spak, samordnare, SKL & Anna Nergårdh, särskild utredare, Regeringskansliet
” 
Digitalisering är integrerade del av ett modernt hälso-och sjukvårdssystem.
E-hälsoarbetet och digitaliseringen måste integreras mer i vårdverksamheterna och där verksamhetsutvecklingen sker.”

Johan Waller, VD Sveriges Apoteksförening: ”Beslutsstöd gör dig själv bättre, till den du är i din profession. Det tar inte bort det du gör, du ersätts inte.”

Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR: Socialtjänsten är samhällets sista skyddsnät. Om skyddsnätet kan bli mer finmaskigt med teknikens hjälp är det bra.

Robert Winroth, Innovationslandstingsråd, Västerbottens Läns Landsting: ”Få ordning och reda på torpet, lösa ut strukturella utmaningarna och hantering av data, sedan kan vi addera på tekniska lösningarna.”

Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet: ”Ett stort problem idag är att man inte kan ge vårdtagaren den vård, den har behov av, utifrån att vi inte kan läsa vad den tidigare vårdgivaren gjort. Vi vet också att det är i mellanrummen det händer saker.”

Lars Liljedahl, ordförande Sveriges Socialchefer, Vård- och omsorgschef i Östersund: Den demografiska utmaningen måsta vi möta på flera sätt. Digitaliseringen är ett sätt.

Internationell utblick – individens läkemedelsinformation: Peter Alvinsson, eHälsomyndigheten och Hilde Lyngstad, Direktoratet for e-helse i Norge samtalar om likheter och skillnader kring satsningar i de båda länderna kring en samlad läkemedelslista.

Internationell utblick från världens största e-hälsokonferens, HIMSS2018: Hans Almvide, Programansvarig Vitalis, berättar om vad han har hört och sett på HIMSS2018. Han berättar också vilka teman som kommer på årets Vitalis (Sveriges stora e-hälsokonferens).

Internationell utblick kring digitala vårdmöten och on-line triage: Lisa Hagberg, Stockholms läns landsting (SLL) och James Hawkins National Health Service (NHS) reflekterar över skillnader och likheter mellan Sverige och England.

Rikard Johansson, Kvalitets- och Etikrådgivare, Almega: Vi måste ta större ansvar som individer för vår egen hälsa.

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt