På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
RSS

Sanna Tidala, IT- och kvalitetschef, och Eva Jansson, projektledare, Stora Sköndal, berättar om ett treårigt e-hälsoprojekt med syfte att stärka kunskapen om digitalisering och IT hos medarbetarna.

Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL: Vi behöver gå från detaljstyrda överenskommelser till en mer strategisk samverkan mellan huvudmännen. Vi borde kunna arbeta bättre tillsammans med staten än vad vi gör idag.

Marianne Braaten, Direktoratet för e-hälsa i Norge, om hälsodata och utvecklingen av en nationell hälsoanalysplattform.

Vincent du Pont och Etienne Maerien, Hälsoministeriet i Belgien om Belgiens satsning på kvalitetssäkring av hälsoappar – en satsning som går under namnet ”Mobile Health Belgium”.

Dr Henrique Martins, Hälsoministeriet i Portugal om framtidens vård och omsorg i Europa, transformation och aktuella trender.

 

Fredrik Gulowsen, Nyby: Kan delningsekonomins principer om minskad resursåtgång genom effektivare kapacitetsutnyttjande bli verklighet även inom välfärdssektorn?

Hemmet, platsen för framtidens vård och omsorg: Andreas Namslauer, affärsutvecklare vid Stockholm Science City, presenterar ny rapport som slår fast att behovet av samordning kommer att vara stort i den digifysiska vården i hemmet.

Jonas Ekström, överläkare, Region Västmanland: Jag var negativ till Journal via nätet till en början, men har nu ändrat mig helt. Möjligheten att läsa sin journal har drivit fram en förändring av patientmötet som jag tycker är väldigt positiv.

Juridiken i ljuset av digitalisering: Manolis Nymark, IT-rättsjurist,  berättar om juridiska fallgropar i kommuners och regioners digitaliseringsarbete. Juridiken släpar oftast efter, är otydlig eller helt enkelt hindrande, konstaterar han.

Peter Seger, VD för Sophiahemmet, Stockholm: Ska vi får det här att fungera går det inte att dela upp den digitala utvecklingen på 21 regioner och nästan 300 kommuner.

Digitaliseringssnurran: Marlena Molak-Brindell, Post- och telestyrelsen, och Håkan Cavenius, RISE, demonstrerar ett nytt webbaserat verktyg som hjälper kommuner att beräkna effektiviseringsvinster vid införandet av digitala tjänster i verksamheten.

 

 

Peter Graf, VD, Tiohundra: Införandet av digitala verktyg innebär en maktförskjutning som ger patienten möjlighet att ta mer ansvar för sin sjukdom. Det handlar om den fjärde revolutionen.

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt