På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
RSS

Seminarium – Vad som gäller för medicintekniska produkter
Mats Artursson, utredare på Läkemedelsverket, förklarar vilka krav och regler som gäller för e-hälsotjänster och CE-märkning.

Jenni Nordborg, Samordnare Life Science kontoret: ”Eftersom Sverige var tidiga med digitalisering har vi fått ett fragmentiserat system, där behöver vi ta tillbaka ledartröjan. Sverige är attraktivt som innovationsland”

Seminarium – SLIT-rapporten: Lars Jerlvall och Thomas Pehrsson presenterar årets SLIT-rapport.
Rapporten är en lägesanalys över IT-stödet i landstingen och regionerna idag och över tid.
I rapporten belyses e-hälsoutvecklingen kring:

  • system
  • användning
  • strategi
  • kostnad

Länk till rapporten här

Mikael Hoffman Chef NEPI: ”Vi måste i e-hälsa prova på men måste också ställa helt andra krav på att lära oss samt att andra kan lära sig av det vi lärt oss.”

Sara Riggare Spetspatient: ”Styrsystemen bör belöna de som stödjer patientens egenvård, dvs får nytta av att patienten inte kommer till vården. Som det är nu får man bara betalt när patienten kommer till besök.”

Internationell utblick – Likheter och skillnader mellan Danmark och Sverige i digitaliseringen av Hälso- och sjukvård. Nanna Skovgaard och Patrik Sundström samtal om de Danska och Svenska strategierna kring digitalisering inom hälso- och sjukvård.

 

 

Seminarium – ”För säkerhets skull”: Sara Belfrage presenterar Vårdanalys rapport om befolkningens inställning till användning av digitala uppgifter om vård och hälsa i förhållande till risker ur ett integritetsperspektiv. Fokus har legat på elektroniska patientjournaler, en samlad läkemedelslista och hälsorelaterade register. Om du vill ladda ner rapporten finns den här

 

 

 

 

Partidebatt 13 juni 2018: Politiker, från sju partier, med fokus och intresse av digitaliseringsfrågan inom landsting och kommun debatterar vad som krävs för att Sverige ska vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.

Frukostseminarium 15 Januari 2018: Tillsammans for digitalisering av omsorgen och socialtjänsten.  Under seminariet presenterades:

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2017.

Tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänsten.

Digitalisering och Socialtjänst inom individ och familjeomsorgen.

Inera ett bolag för digitalisering i kommunerna.

 

Frukostseminarium 19 Oktober 2017: Bäst i världen på e-hälsa

Dick Lindberg, Utredare på Socialstyrelsen och Agneta Aldor, Digital strateg inom Socialtjänst SKL – Rapport ”E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2018” från Socialstyrelsen.  I rapporten redovisas uppgifter om utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna.

Åsa Zetterberg, digitaliserings chef Regeringskansliet – ”Nu ska vi inte bara göra saker digitala. Vi ska ställa om verksamheten, vi ska ställa om samhället.”

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt