På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
RSS

Lars Liljedahl, ordförande Sveriges Socialchefer, Vård- och omsorgschef i Östersund: Den demografiska utmaningen måsta vi möta på flera sätt. Digitaliseringen är ett sätt.

Internationell utblick – individens läkemedelsinformation: Peter Alvinsson, eHälsomyndigheten och Hilde Lyngstad, Direktoratet for e-helse i Norge samtalar om likheter och skillnader kring satsningar i de båda länderna kring en samlad läkemedelslista.

Internationell utblick från världens största e-hälsokonferens, HIMSS2018: Hans Almvide, Programansvarig Vitalis, berättar om vad han har hört och sett på HIMSS2018. Han berättar också vilka teman som kommer på årets Vitalis (Sveriges stora e-hälsokonferens).

Internationell utblick kring digitala vårdmöten och on-line triage: Lisa Hagberg, Stockholms läns landsting (SLL) och James Hawkins National Health Service (NHS) reflekterar över skillnader och likheter mellan Sverige och England.

Rikard Johansson, Kvalitets- och Etikrådgivare, Almega: Vi måste ta större ansvar som individer för vår egen hälsa.

Ragnar Lindblad, Avdelningschef vårdens digitalisering, Västra Götalands Regionen: Utmaning för 1177 är att följa med i tiden och kunna möta förändrade efterfrågemönster. VGR:s ambition är att bibehålla 1177 som den primära ingången för invånare och patienter.

Kalle Pettersson, Utvecklingschef, Helsingborgs Stad: Vi vill nyttja de lösningar som finns på marknaden och som klienten använder till vardags. Detta för att minska tröskeln för klienten att använda digital socialtjänst.

Roger Molin Analytiker, SKL: ”Sveriges befolkning växer med 1 miljon på knappt ett decennium. Det gör att kommuner och landsting får mer att göra.”

Anna Aldehag, Ordförande arbetsgrupp Enhetligare begreppsanvändning: ”Den information som dokumenteras måste vara entydig och strukturerad för att kunna återanvändas och utbytas utan att dess betydelse och sammanhang går förlorad.”

Henrik Moberg, Ordförande, Arbetsgruppen för Regelverk: Det vi gör är en grund för att förenkla utvecklingen av digitala tjänster.

Sara Meunier, Ordförande, Arbetsgruppen för Standarder: ”Jobbar vi tillsammans så kan vi få större kraft och komma till realisering.”

Vesna Jovic, VD, Sveriges Kommuner och Landsting: ”Få fart på den digitala infrastrukturen och informationsutbytet på ett säkert och tryggt sätt.”

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt