På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
RSS

Ragnar Lindblad, Avdelningschef vårdens digitalisering, Västra Götalands Regionen: Utmaning för 1177 är att följa med i tiden och kunna möta förändrade efterfrågemönster. VGR:s ambition är att bibehålla 1177 som den primära ingången för invånare och patienter.

Kalle Pettersson, Utvecklingschef, Helsingborgs Stad: Vi vill nyttja de lösningar som finns på marknaden och som klienten använder till vardags. Detta för att minska tröskeln för klienten att använda digital socialtjänst.

Roger Molin Analytiker, SKL: ”Sveriges befolkning växer med 1 miljon på knappt ett decennium. Det gör att kommuner och landsting får mer att göra.”

Anna Aldehag, Ordförande arbetsgrupp Enhetligare begreppsanvändning: ”Den information som dokumenteras måste vara entydig och strukturerad för att kunna återanvändas och utbytas utan att dess betydelse och sammanhang går förlorad.”

Henrik Moberg, Ordförande, Arbetsgruppen för Regelverk: Det vi gör är en grund för att förenkla utvecklingen av digitala tjänster.

Sara Meunier, Ordförande, Arbetsgruppen för Standarder: ”Jobbar vi tillsammans så kan vi få större kraft och komma till realisering.”

Vesna Jovic, VD, Sveriges Kommuner och Landsting: ”Få fart på den digitala infrastrukturen och informationsutbytet på ett säkert och tryggt sätt.”

Catarina Andersson Forsman, generaldirektör, Läkemedelsverket: ”eHälsa möjliggör en jämlik tillgång till expertkunskap”

Agneta Karlsson, Statssekreterare Socialdepartementet: ”Behoven ska vara styrande när man utformar styr- och ersättningsmodeller.”

Per-Olof Egnell, Centrum för Innovation och eHälsa: ”För mig har det aldrig varit en teknikfråga det börjar med ett verksamhetsproblem.”

Göran Petersson, Läkaresällskapet/eHälsoinstitutet: ”Digitala system får inte bli en belastning, de ska vara lätta att använda och underlätta”

Anna Lefevre Skjöldebrand, Swedish Medtech: ”Vi behöver gå från råd till dåd”

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt