På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
RSS

Göran Stiernstedt, Utredare Regeringskansliet: ”Vår förmåga att ändra arbetssätt till följd av de förändringar som den tekniska utvecklingen medför skulle kunna vara bättre.”

Hazel Jones, Programme Director for Apps & Wearables @ NHS Digital England: Beskriver hur NHS arbetar för att öka användningen av digitala produkter och tjänster för att individen ska kunna ta ett ökat eget ansvar och involvering i sin egen hälsa och sjukdom.

Dag Forsén (Ehälsosamordnare Region Östergötland) och John Fristedt (IT-utvecklingschef Linköpings kommun): ” Strävan är att informationsflödet ska fungera mer som en helhet och sammanhållet mellan huvudmännen (region och kommuner). Det är viktigt att inte bara koppla ihop systemen utan också få semantiken att fungera.”

Martin Andreae Kommundirektör Norrköping: ”Ska vi få kraft och utväxling behöver bi också koppla in mer av beteendevetarevetenskap och hur man jobbar i själva processen, det handlar bara till en del om teknik.”

Annika Strandhäll, Sveriges socialminister: Vision är en samlande faktor för regeringen, SKL, myndigheter och företag. Visionen ger oss tydlig målsättning och uttrycker att vi har en hög ambitionsnivå.

Britta Wallgren, Sverigechef Capio: ” Om vi ska nå e-hälsovisionens mål och dra nytta av digitaliseringen i utvecklingen av välfärden då måste vi våga utmana både gamla arbetssätt och vårdstrukturer. Vilket kräver både nyfikenhet och mod.”

Per Mosseby, föreläsare och rådgivare: ”Tips för att lyckas med digitalisering: Skapa en kultur där det OK att testa nya saker och att misslyckas.”

 

Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet: ”Digitaliseringen en infrastrukturfråga för hälso- och sjukvården. Vi måste ha system som är välfungerade och som ser till att informationsflödena fungerar”.

Emma Spak, samordnare, SKL & Anna Nergårdh, särskild utredare, Regeringskansliet
” 
Digitalisering är integrerade del av ett modernt hälso-och sjukvårdssystem.
E-hälsoarbetet och digitaliseringen måste integreras mer i vårdverksamheterna och där verksamhetsutvecklingen sker.”

Johan Waller, VD Sveriges Apoteksförening: ”Beslutsstöd gör dig själv bättre, till den du är i din profession. Det tar inte bort det du gör, du ersätts inte.”

Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR: Socialtjänsten är samhällets sista skyddsnät. Om skyddsnätet kan bli mer finmaskigt med teknikens hjälp är det bra.

Robert Winroth, Innovationslandstingsråd, Västerbottens Läns Landsting: ”Få ordning och reda på torpet, lösa ut strukturella utmaningarna och hantering av data, sedan kan vi addera på tekniska lösningarna.”

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt