På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
RSS

Vård på distans för multisjuka äldre: Erik Reinicke, projektledare vid centrum för verksamhetsstöd och utveckling i Region Östergötland, berättar om arbetet med att skapa ett nytt vårdsystem för hemmonitorering och om de fyra framgångsfaktorer som identifierats.

Louise Arodén, chef enheten för e-hälsa, Region Uppsala: Det måste bli enklare för verksamheterna att pilottesta och införa olika digitala tjänster för egenvård. Men det är en stor utmaning.

Daniel Akenine, ordf Sveriges IT-arkitekter, Nationell Teknikchef Microsoft
” Algoritmer och IT påverkar oss allt mer. Hur vet vi att de jobbar för oss och ingen annan? Leverantörerna måste vara beredda på att förklara innebörden av algoritmerna – för att förtjäna vårt förtroende”

Maja Fjaestad, Statssekreterare Socialdepartementet

” Min förväntan är att vi under 2019 ska ha tagit avgörande steg inom regelverk, standarder och enhetligare begreppsanvändning. Vi måste konkludera och snabbt komma framåt inom dessa områden.”

Sara Lewerentz- Digitaliserings- och teknikdirektör, Region Västerbotten

”Digitalisering är ett av Region Västerbottens fokusområden. Målet är hållbar digitalisering och innovation”

Gunilla Hult Backlund – Generaldirektör Inspektionen för vård och omsorg

”IVO kommer titta närmare på gränsdragningen för vilken vård som sker digitalt”

Ersättningsmodeller i ljuset av digitalisering: Agneta Rönn och Lars Kolmodin, SKL, presenterar hälso- och sjukvårdens ersättningssystem och hur de påverkas av digitala vårdtjänster.

Samordningsplan 2019: Nu publiceras den årliga planen för det gemensamma arbetet med Vision e-hälsa 2025 (finns här). Anders Henriksson, 1:e vice ordförande på SKL, som är en av parterna bakom visionen, berättar om planen och om genomförandet av Vision e-hälsa 2025.

Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala:

Region Uppsala satsar på effektiv och nära vård och konstaterar att begreppet närhet får en ny dimension i och med den digitala utvecklingen. ”Att patienter och anhöriga kan vara mycket mer aktiva i sin egen vård. Att känna att man äger sin egen hälsa och bjuder in oss i vården. Det digitala ger oss en möjlighet att utveckla detta, att samskapa tjänsterna och att ha ett mycket mer personcentrerat förhållningssätt. Det ger en otrolig styrka.”

Nationell läkemedelslista: Magnus Åsén, eHälsomyndigheten, och Olof Raab, SKL, pratar om det pågående arbetet med att förverkliga en nationell läkemedelslista.

Sofia Wallström, Generaldirektör för TLV: ”Digitalisering har ju den finessen att det blir mer delaktighet, ägarskap, involvering och ansvarstagande för mig som patient eller mig som anhörig, men det behöver också vara tillgängligt, anpassat och aktuellt.”

Ordnat införande av digitala produkter och tjänster: Andreas Namslauer (SSCI) presenterar behovet av tydligare spelregler för införande av digitala tjänster för ordinerad egenvård/hemmonitorering.

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt