På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
RSS

Seminarium: Invånarens tillgång till hälsodata – internationell utblick: Carl Jarnling, enhetschef Invånartjänster E-hälsomyndigheten presenterar hur Sverige ligger till jämfört med andra länder vad gäller att ge invånaren tillgång till hälsodata.

 

Seminarium: Digitala tjänster till patienter med kroniska sjukdomar.
Allt fler vårdgivare erbjuder digitala vårdtjänster till personer med kroniska sjukdomar. Vad innebär tjänsterna och hur finansieras dom? Andreas Namslauer, affärsutvecklare, Stockholms Science City presenterar en nulägesanalys.

Seminarium kring uppföljning av Vision e-hälsa 2025, Uppföljningsgruppen: ”Att mycket av uppfyllanden av visionen är beroende av dels den nationella samordningen men även hur det går med implementering och integrering i det gemensamma ekosystemet av de upphandlade vårdinformationssystemen.”

Seminarium med Felicia Gabrielsson-Järhult: Digitala vårdmöten med läkare, fokus på patientens process och vårdupplevelse

Automatiserad handläggning: Det går att automatisera administrativa processer, men inte mötet mellan människor. Tre olika professioner diskuterar det pågående förändringsarbetet inom socialtjänsten.

 

Digitala vårdtjänster: Towa Jexmark, Capio, Nasim Farrokhnia, Kry, och Mikael Ohrling, Region Stockholm, diskuterar den pågående utvecklingen. Vad kan vi lära av varandra?

Tomas Borgegård, innovationsledare, Region Stockholm och innovationsprogrammet Swelife, presenterar ”Spelplanen” – en guide för effektivare utveckling och spridning av kommersialiserbara innovationer i hälso- och sjukvården.

Sanna Tidala, IT- och kvalitetschef, och Eva Jansson, projektledare, Stora Sköndal, berättar om ett treårigt e-hälsoprojekt med syfte att stärka kunskapen om digitalisering och IT hos medarbetarna.

Hemmet, platsen för framtidens vård och omsorg: Andreas Namslauer, affärsutvecklare vid Stockholm Science City, presenterar ny rapport som slår fast att behovet av samordning kommer att vara stort i den digifysiska vården i hemmet.

Juridiken i ljuset av digitalisering: Manolis Nymark, IT-rättsjurist,  berättar om juridiska fallgropar i kommuners och regioners digitaliseringsarbete. Juridiken släpar oftast efter, är otydlig eller helt enkelt hindrande, konstaterar han.

Digitaliseringssnurran: Marlena Molak-Brindell, Post- och telestyrelsen, och Håkan Cavenius, RISE, demonstrerar ett nytt webbaserat verktyg som hjälper kommuner att beräkna effektiviseringsvinster vid införandet av digitala tjänster i verksamheten.

 

 

Vård på distans för multisjuka äldre: Erik Reinicke, projektledare vid centrum för verksamhetsstöd och utveckling i Region Östergötland, berättar om arbetet med att skapa ett nytt vårdsystem för hemmonitorering och om de fyra framgångsfaktorer som identifierats.

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt