På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
RSS

Hemmonitorering av patienter med KOL: Per-Olof Sjöberg, RISE, presenterar resultat och erfarenheter från KOL-projektet. Vård av kroniskt sjuka i hemmet med stöd av digitala tjänster.

Seminarium: Målbild första linjens vård och 1177 Vårdguidens roll

Kristina Stensson Ljungdahl (utredare Inera) och Sara Meunier (vvd Inera) presenterar målbild för första linjens vård och 1177 Vårdguidens framtida utveckling. Digital när det går – fysiskt när det behövs. Detta för att öka tillgängligheten och effektivisera användandet av vårdens resurser.

 

Seminarium – Pascal, från djävulens verktyg till framgång
Norma Jansson, verksamhetsspecialist på Inera, presenterar erfarenheter och lärdom från införandet av Pascal. Pascal användas av tusentals läkare och sjuksköterskor inom landsting och kommuner för att förskriva och beställa läkemedel.

Seminarium – Vad som gäller för medicintekniska produkter
Mats Artursson, utredare på Läkemedelsverket, förklarar vilka krav och regler som gäller för e-hälsotjänster och CE-märkning.

Seminarium – SLIT-rapporten: Lars Jerlvall och Thomas Pehrsson presenterar årets SLIT-rapport.
Rapporten är en lägesanalys över IT-stödet i landstingen och regionerna idag och över tid.
I rapporten belyses e-hälsoutvecklingen kring:

  • system
  • användning
  • strategi
  • kostnad

Länk till rapporten här

Seminarium – ”För säkerhets skull”: Sara Belfrage presenterar Vårdanalys rapport om befolkningens inställning till användning av digitala uppgifter om vård och hälsa i förhållande till risker ur ett integritetsperspektiv. Fokus har legat på elektroniska patientjournaler, en samlad läkemedelslista och hälsorelaterade register. Om du vill ladda ner rapporten finns den här

 

 

 

 

Partidebatt 13 juni 2018: Politiker, från sju partier, med fokus och intresse av digitaliseringsfrågan inom landsting och kommun debatterar vad som krävs för att Sverige ska vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.

Frukostseminarium 15 Januari 2018: Tillsammans for digitalisering av omsorgen och socialtjänsten.  Under seminariet presenterades:

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2017.

Tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänsten.

Digitalisering och Socialtjänst inom individ och familjeomsorgen.

Inera ett bolag för digitalisering i kommunerna.

 

Frukostseminarium 19 Oktober 2017: Bäst i världen på e-hälsa

Dick Lindberg, Utredare på Socialstyrelsen och Agneta Aldor, Digital strateg inom Socialtjänst SKL – Rapport ”E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2018” från Socialstyrelsen.  I rapporten redovisas uppgifter om utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna.

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt