Regionala e-hälsokonferenser

Under våren kommer regionala digitala e-hälsokonferenser att genomföras. Först ut är Östergötland den 26 mars och följs av Jämtland Härjedalen den 25 maj. Programmet för konferenserna tar avstamp i Strategin 2020-2022 och de fyra inriktningsmålen kommer att diskuteras i en rad paneler med medverkande från region, kommuner och nationella representanter. Genomförandet av konferenserna stöttas av E-hälsomyndigheten genom ett regeringsuppdrag.