E-hälsokonferenser

Under våren 2021 arrangerade Region Östergötland/kommunerna i regionen, liksom Region Jämtland Härjedalen/ Östersunds kommun e-hälsokonferenser i samverkan med E-hälsomyndigheten. Konferenserna tog avstamp i strategin för Vision e-hälsa 2025, och strategins inriktningsmål diskuterades i en rad spännande panelsamtal med regionala och nationella företrädare. Socialminister Lena Hallengren inledde konferenserna i dialog med regionala företrädare.

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter ska få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. De regionala konferenserna har lyft hur vi kan samverka, både regionalt-nationellt, men även mellan region och kommuner för att nå dessa mål.

Om du missade konferensdagarna kan du se dem i efterhand här:
Östergötland:  https://youtu.be/LlIwzAypHBo
Jämtland Härjedalen: https://www.youtube.com/watch?v=KLGNNei9FIk