Styr- och samverkansorganisationen

Efter valet 2022 är det delvis ny bemanning i den politiska styrgruppen. I beredningsgruppen ingår nu Gunilla Nordlöf, generaldirektör E-hälsomyndigheten, som vice ordförande.