2025 seminarium: Covid-19 och digitalisering i vård och omsorg, avsnitt 2

Hur har digitaliseringen inom vård och omsorg påverkats av Covid-19? Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKR, rapporterar senaste veckornas utveckling. Samtal med Ejja Häman Aktell, Skellefteå, Ragnar Lindblad, VGR, Sara Lewerentz, Region Västerbotten och Åsa Zetterberg, IT&Telekom-företagen.