Rådslag – örat mot rälsen

För att visionen ska bli verklighet behöver alla som verkar inom e-hälsa bidra med kunskap. Därför genomförs under våren flera rådslag med aktörer i sektorn, till exempel patient- och brukarföreträdare. Det är ett sätt att ha örat mot rälsen. Syfte med rådslagen är att stämma av att arbetet är på rätt spår samt ta del av aktörer i sektorn kan och vill bidra för att nå förverkliga visionen.