Regionernas utveckling under 2020 – SLIT rapporten

Rapporten E-hälsa och it i regionerna, som ofta kallas SLIT-rapporten, är en årlig inventering av it-utvecklingen i hälso- och sjukvården. Den har gjorts varje år sedan 2003 på uppdrag av regionernas it-direktörer, en gruppering som brukar förkortas SLIT.