Så ser den digitala utvecklingen ut i regionerna – 2022 års SLIT-rapport

Fortsatt dialog om hur framtidens hälso- och sjukvård bäst drar nytta av digitaliseringen – det vill nätverket för Sveriges regioners IT-direktörer, SLIT, bidra till med sin årliga rapport. Nytt för i år är att rapporten också visar på initiativ som pågår för att stödja regioners arbete med att ställa om till nära vård, berättar Johannes Hörnberg, ordförande i SLIT.
IT och digitalisering i hälso- och sjukvården 2022