Skandinaviskt erfarenhetsutbyte om socialtjänstens digitalisering

Vad kan Sverige, Norge och Danmark lära oss av varandra på de olika nivåerna och hur kan vi tillsammans komma framåt med digitalisering av socialtjänsten? Genom Vision e-hälsa 2025 bjuder parterna, Sveriges regering och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), den 10 mars, in till ett unikt tillfälle med fokus på kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om socialtjänstens digitalisering. Maja Fjaestad, statssekreterare Socialdepartementet och Fredrik Lennartsson, avdelningsdirektör SKR inleder denna dag, späckad av intressanta samtal. Lär mer och anmäl dig via länken bredvid!