Statskontorets uppföljning av arbetet kring Vision e-hälsa 2025

Regeringen gav den 9 september 2020 Statskontoret i uppdrag att följa
upp arbetet kring Vision e-hälsa 2025. Ta del av rapporten här