Ny strategi för 2023 – 2025

Inom Vision e-hälsa 2025 pågår arbete med att ta fram en ny strategi. Hemsidan kommer att uppdateras med ny information när regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beslutat om den nya strategin.