Halvvägs mot 2025!

Den 10 mars är det fem år sedan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner beslutade att ställa sig bakom en gemensam vision för e-hälsa. Vision e-hälsa 2025 är en nationell kraftsamling för att göra Sverige bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Trots att många utmaningar kvarstår, kan vi halvvägs mot 2025 stolt konstatera att stora framsteg gjorts inom digitalisering av svensk sjukvård och socialtjänst, och att vi idag har en tydlig  prioritering för arbetet framåt.