På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Gemensam organisation för samverkan

 

Samverkansorganisationen består både av politiska företrädare och av tjänstemän från staten, SKL, kommuner och landsting. Därtill har ett nationellt råd bildats med beslutsfattare från berörda organisationer, från civilsamhället och andra berörda parter, med uppdrag att vara vägledande i det fortsatta arbetet för att uppnå visionen. Ett samordningskansli har uppgiften att stödja drift och utveckling av den nya styr- och samverkansorganisationen. I organisationen finns också fyra arbetsgrupper. Tre av arbetsgrupperna arbetar med de nyckelområden som lyfts fram i visionen, och en jobbar med uppföljning.

 

Så här är styr- och samverkansorganisationen uppbyggd

Klicka och läs mer om organisationen och arbetsgrupperna nedan.

''' Politiskt högnivåråd ''' ''' Styrgrupp ''' ''' Beredningsgrupp ''' ''' Samordningskansli ''' ''' Nationellt råd ''' ''' Forum för standardisering ''' Grupperingar inom strategiska insatsområden ''' Uppföljning ''' ''' Standarder ''' ''' Regelverk ''' ''' Enhetligare begreppsanvändning '''

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt