På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vi arbetar för en välfungerande informationsöverföring inom och mellan verksamheter, med hjälp av gemensamma begrepp.

För att information ska kunna delas mellan olika system, verksamheter och personer behövs gemensamma begrepp och klassifikationer. Alla behöver helt enkelt använda samma begrepp för samma sak.

Så är inte riktigt fallet i dag inom hälso- och sjukvården. Vissa begrepp används på olika sätt och betyder delvis olika saker. Till exempel finns det både statliga och regionala register för vård och omsorg som är strukturerade och klassificerade på olika sätt.

Därför ska vi arbeta för en enhetlig begreppsanvändning. Under året ska vi ta fram en genomförandeplan där vi föreslår hur arbetet med bland annat att etablera en nationell samverkansform ska organiseras och genomföras. Vi ska också föreslå hur relevanta intressenter ska involveras och hur vi kan använda befintliga grupperingar och nätverk.

 

Arbetsgruppen för enhetligare begreppsanvändning består av:

  • Anna Aldehag (ordf), Socialstyrelsen
  • Helena Palm, SKL
  • Britt-Marie Horttana, SKL
  • Staffan Winter, SKL
  • Pani Hormatipour, SKL
  • Arvid Thunholm, Inera
  • Annika Forsén, eHälsomyndigheten
  • Jeffrey Martin, Läkemedelsverket
  • Karin Ahlzén, Socialstyrelsen
  • Lars Söderdahl, Socialstyrelsen

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt