På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vi arbetar för regelverk som både värnar om individens integritet och främjar den digitala utvecklingen.

De lagar, förordningar och föreskrifter som är styrande för verksamheterna ska säkra den enskildes olika rättigheter eller intressen. Men lagarna måste också kunna hantera de specifika frågeställningar som den digitala utvecklingen medför.

Därför arbetar vi med att uppnå ändamålsenliga regelverk som både värnar individens säkerhet och integritet, och främjar den digitala utvecklingen.

Vårt första uppdrag är att ta fram en genomförandeplan för arbetet. I planen ska vi föreslå hur arbetet med bland annat kunskapsspridning och intressebevakning ska organiseras och genomföras.

 

Arbetsgruppen för regelverk består av representanter från:

  • Socialdepartementet (ordf)
  • Läkemedelsverket,
  • E-hälsomyndigheten
  • Socialstyrelsen
  • Sveriges kommuner och regioner

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt