På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vi arbetar för att standarder ska användas på ett så bra sätt som möjligt.

Standarder behövs för att information ska kunna utbytas och delas på ett effektivt sätt, oavsett i vilken organisation eller i vilket system informationen har skapats. Med hjälp av standarder skapas effektivare arbetsprocesser för personalen, patientflödena blir säkrare och patienterna får ökad delaktighet i sin hälsa.

För att standarderna ska kunna användas på bästa möjliga sätt behöver vi arbeta med dem kontinuerligt och systematiskt. Området är komplext och det räcker sällan att endast peka på vilka standarder som ska användas. Många gånger krävs enighet om hur standarder ska användas i olika situationer.

Arbetsgruppen ska arbeta för en bättre användning av standarder. Vårt första uppdrag är att ta fram en genomförandeplan. I planen ska vi föreslå hur arbetet med bland annat en nationell process för standarder ska organiseras och genomföras. Vi ska också föreslå hur relevanta intressenter ska involveras och hur vi kan använda befintliga grupperingar och nätverk.

 

Arbetsgruppen för standarder består av representanter från:

  • Inera (ordf.)
  • Sveriges kommuner och regioner 
  • E-hHälsomyndigheten
  • Läkemedelsverket
  • Socialstyrelsen

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt