På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting har inom ramen för Vision e-hälsa 2025 beslutat att utvecklingen ska följas genom årlig uppföljning. Syftet är att genom en sammanfattande statusbeskrivning stimulera en bred diskussion om hur e-hälsoarbetet behöver utvecklas och prioriteras för att förverkliga visionen.

På uppdrag av beredningsgruppen i styr- och samverkansorganisationen, har en arbetsgrupp, med representanter från E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner(SKR) och Inera, tagit fram uppföljningsrapporten avseende 2018 och 2019 års data.

Den senaste rapporten, som publicerats mars 2020, bygger på befintliga data hos myndigheter och andra nationella eller internationella organisationer. Arbetsgruppen har gjort ett urval av de indikatorer som identifierades i en uppföljningsmodell som togs fram 2017 (publicerades 2018).

Inför årets rapport har även intervjuer genomförts med personer i ledande ställning i de regioner och grupper av regioner som under 2019 har avslutat sina upphandlingar av nya vårdinformationssystem. Rapporten ger exempel på befintliga stöd och e-tjänster riktade till invånare och till medarbetare i vård och omsorg, samt exempel på initiativ som pågår på nationell nivå och som skapar förutsättningar för e-hälsoutvecklingen. I internationell jämförelse ligger Sverige i framkant inom flera områden. Exempel som lyftes redan 2018 är användningen av e-recept, att invånare kan läsa delar av sina journaler via tjänsten Journalen och att vård- och omsorgspersonal kan ta del av journalinformation via den nationella patientöversikten (NPÖ).

 

Uppföljningsmodellen är uppdelad i tre delar:

  • Behov och användning av e-hälsa,
  • Strukturer som möjliggör e-hälsa,
  • Samhällsförutsättningar för e-hälsa.

 

Valda indikatorer i 2019 års uppföljningsrapport bidrar till att ge en samlad bild av utvecklingen inom e-hälsa i Sverige. Viktigt är att slutsatser inte bör dras utifrån enskilda indikatorer. Rapporten har primärt fokus på funktioner, stöd och tjänster för individen och för medarbetaren, och sekundärt på utveckling av strukturer som möjliggör e-hälsa (teknik och infrastruktur, standarder, begreppsanvändning).

 

Rapporten är översatt till engelska.

 

Arbetsgruppen för uppföljning består av:

  • E-hälsomyndigheten (ordf)
  • Inera
  • SKR
  • Socialstyrelsen

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt