På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vi ansvarar för att följa upp arbetet med visionen. Syftet med vårt arbete är att visa hur digitaliseringen utvecklas mot Vision e-hälsa 2025.

Det finns många olika undersökningar som ger en viss eller avgränsad bild av e-hälsoområdet. För att alla parter ska få den information som de behöver för att följa utvecklingen inom e-hälsa behövs ramverk för uppföljningsarbetet.

Därför ska arbetsgruppen för uppföljning ta fram en uppföljningsmodell för Vision e-hälsa 2025 och de tre insatsområdena i handlingsplanen.

Både myndigheter, landsting och kommuner behöver utveckla verktyg och metoder för att kunna visa på hur digitaliseringen framskrider mot visionen och hur nyttan av digitaliseringen realiseras. En förutsättning för att mäta visionens måluppfyllelse är ett system som även inbegriper internationell jämförelse.

 

Arbetsgruppen för uppföljning består av:

  • Jesper Olsson, eHälsomyndigheten
  • Karina Tellinger McNeil, Samordningskansliet e-hälsa 2025
  • Charlotta Holm Sjögren, Socialstyrelsen
  • Raymond Dahlberg, Myndigheten för delaktighet
  • Emma Vintemon, SKL
  • Kalle Brandstedt, Socialstyrelsen.se
  • Manne Andersson, eHälsomyndigheten
  • Madeleine Marklund, Inera

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt