Inspiration

Inspireras av våra intressanta deltagare i 2025-podden eller ta del av de aktuella 2025-seminarierna!

Matchning för att patienten ska träffa ”rätt” läkare

Forskare Amanda Dahlstrand berättar om hur matchning mellan patientens behov och läkarens kompetens kan skapa positiva effekter. Samt hur digitala verktyg kan användas för att rätt matchning ska kunna ske.

Prioriteringar och mod – tankar från en CTO

Samtal med Johannes Hörnberg, ordförande i SLIT-gruppen och CTO Region Västerbotten om verksamhetsutveckling med hjälp av teknik (digitalisering).

Digitaliseringslyftet – möjlighet att göra saker på nya sätt

Digitaliseringslyftet är en plattform som samlar Sahlgrenska Universitetssjukhusets största satsningar inom digitalisering. Samtal med Boel Mörck, medicinsk informationsdirektör, om att tänka nytt och göra saker på nya sätt.

Livsstilsförändringar med stöd av digitala tjänster för egenmonitorering

Digitala produkter och tjänster för egenmonitorering – kan det även användas för att motivera till livsstilsförändringar? Samtal med David Ring och Erik Reinicke om planer och försök i region Östergötland.

Tobias Tree – en plattform för att sprida spetskunskap

Målet är att specialistläkare världen över snabbt ska få kontakt och rådgöra med varandra angående ovanliga och svåra patientfall, men också att läkare i exempelvis katastrofområden ska kunna efterfråga specialistkonsultationer. Samtal med Michael Kaufmann, initiativtagare och generalsekreterare i Tobias Tree Foundation.

Cybersäkerhet och hotet mot Sverige

Samtal med Ola Billger, kommunikationschef på FRA, om det digitala hotet mot Sverige. Hur är cybersäkerheten bland kommuner, regioner och statliga myndigheter?

Appar för patientens kontakt med vården – regionernas utvecklingsplaner

alet appar för kontakt mellan patienten och vården har under senare år ökat. Pandemin har snabbat på den utvecklingen samt bidragit till en stor användning. Samtal med Peter Bergehamn, Carina Lamroth Martinsson och Lena Furmark om framtidsplaner för regionernas appar.

Kompetenscentrum för AI, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Under hösten 2021 startades ett kompetenscentrum för Artificiell intelligens (AI) på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Samtal med Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, om drivkrafter, möjligheter och vikten av att sjukvården är med och driver utvecklingen inom området.

VälTel 2.0 – Välfärdsteknologi i Nordens Gröna Bälte

I Interregprojektet VälTel 2.0 samverkar Sverige och Norge för att hitta framtidens välfärdsteknologiska lösningar inom vård och omsorg, tillsammans med näringsliv och akademi. Samtal med projektledare Helle Sörensen om att utforska metoder för att testa, implementera och utvärdera nya innovationer. Men också om att bygga kompetens kring förändrade arbetssätt. Läs mer här: https://valtel.ostersund.se/ 

Innovationsjakten – jakten på innovativa lösningar på vårdens behov

Innovationsjakten är ett koncept utvecklat av Region Uppsala i syfte att öka innovationstakten i regionen. Samtal med Helena Wallin Eriksson och Lena Sjöberg.