Inspiration

Inspireras av våra intressanta deltagare i 2025-podden eller ta del av de aktuella 2025-seminarierna!

Förväntningar på Nationella Läkemedelslistan

Samtal med Patrick Eckemo, senior rådgivare, Myndigheten för digital förvaltning om varför AI är viktig för Sveriges framtida välfärd. Patrick berättar hur långt vi har kommit i Sverige och ger några exempel från vården där man använder AI.

E-hälsa och digitalisering i regionerna – hur går det framåt?

Samtal med Patrick Eckemo, senior rådgivare, Myndigheten för digital förvaltning om varför AI är viktig för Sveriges framtida välfärd. Patrick berättar hur långt vi har kommit i Sverige och ger några exempel från vården där man använder AI.

Läkarutbildning i e-hälsa

Samtal med Patrick Eckemo, senior rådgivare, Myndigheten för digital förvaltning om varför AI är viktig för Sveriges framtida välfärd. Patrick berättar hur långt vi har kommit i Sverige och ger några exempel från vården där man använder AI.

Digga Halland – digital kompetensutveckling

7000 medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland har ökat sin digitala kompetens. Samtal om resultat och lärdomar med projektledare Lena German-Millberg från projektet Digga Halland.

Marina Tuutma – andre vice ordförande Läkarförbundet

Samtal med Marina Tuutma om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Enligt Marina behöver vårdpersonalens vardag i större utsträckning styra utvecklingen.

Utveckling och användning av digitala covidbevis

Tjänsterna för utfärdande av covidbevis har utvecklats i rekordfart under våren och sommaren. Arbetet har skett utifrån överenskommelser på EU-nivå och inneburit samarbete mellan flera olika myndigheter och aktörer i Sverige. Annemieke Ålenius, avdelningschef på E-hälsomyndigheten, berättar om framgångsfaktorer som lett till ett lyckat projekt samt vilka utmaningar som återstår.

Simon Nilsson, utvecklingschef, Region Gävleborg

Region Gävleborg har på flera sätt visat ett stort engagemang i att utveckla och digitalisera hälso- och sjukvården. Bland annat har man tagit ett samlat grepp för att skapa ett samordnat och enhetligt system för digitala tjänster. Simon berättar vad det konkret innebär för patienter och vårdpersonal.

Data och information skapar värde för sjukvården

Samtal med Markus Lingman, överläkare och strateg i region  Halland, om hur information och data skapar värde. Både i hur vi bedriver vården och vilken nytta det gör för patienten

Sara Riggare, patientforskare

Samtal med Sara Riggare om rörelsen för att patienten blir mer aktiv, delaktig och medskapare (God och Nära vård). Sara pekar på hur teknikutvecklingen skapar stora möjligheter för hur att vi alla kan koppla ihop oss, nå varandra och dela erfarenheter.

Artificiell intelligens i vården, omsorgen och socialtjänsten

Samtal med Patrick Eckemo, senior rådgivare, Myndigheten för digital förvaltning om varför AI är viktig för Sveriges framtida välfärd. Patrick berättar hur långt vi har kommit i Sverige och ger några exempel från vården där man använder AI.