2025-podden

Senaste avsnitten

Stockholms strategi – flera moduler bildar nytt vårdinformationssystem

Region Stockholms strategi för nytt vårdinformationssystem är att sammanfoga flera moduler och applikationer som alla kopplar mot ett gemensamt datalager. Samtal med Daniel Forslund, bitr regionråd, i varför det är den bästa lösningen för Stockholm

Utveckling och användning av digitala covidbevis

Tjänsterna för utfärdande av covidbevis har utvecklats i rekordfart under våren och sommaren. Arbetet har skett utifrån överenskommelser på EU-nivå och inneburit samarbete mellan flera olika myndigheter och aktörer i Sverige. Annemieke Ålenius, avdelningschef på E-hälsomyndigheten, berättar om framgångsfaktorer som lett till ett lyckat projekt samt vilka utmaningar som återstår.

Simon Nilsson, utvecklingschef, Region Gävleborg

Region Gävleborg har på flera sätt visat ett stort engagemang i att utveckla och digitalisera hälso- och sjukvården. Bland annat har man tagit ett samlat grepp för att skapa ett samordnat och enhetligt system för digitala tjänster. Simon berättar vad det konkret innebär för patienter och vårdpersonal.

Data och information skapar värde för sjukvården

Samtal med Markus Lingman, överläkare och strateg i region  Halland, om hur information och data skapar värde. Både i hur vi bedriver vården och vilken nytta det gör för patienten

Sara Riggare, patientforskare

Samtal med Sara Riggare om rörelsen för att patienten blir mer aktiv, delaktig och medskapare (God och Nära vård). Sara pekar på hur teknikutvecklingen skapar stora möjligheter för hur att vi alla kan koppla ihop oss, nå varandra och dela erfarenheter.

Nasim Farrokhnia, ordf, eHälsoläkarföreningen

Samtal med Nasim Farrokhnia om erfarenheterna av att gå från chefstjänst på Sveriges största akutmottagning till digital vårdgivare. Behovet av forskning och evidens inom e-hälsa samt utvecklingen av digitala tjänster inom psykisk hälsa. Ett samtal om nuläge och framtid för digitalisering inom vården i Sverige.

Janna Valik, GD, E-hälsomyndigheten

Samtal med Janna Valik om E-hälsomyndighetens uppdrag och roll i förverkligandet av Vision e-hälsa 2025.

Digitala vaccinationsbevis

Nuläge och planer för digitala vaccinationsbevis. Intervju med Max Herulf, utredare, E-hälsomyndigheten.

Krister Björkegren, regiondirektör, region Östergötland

Intervju med Krister Björkegren, regiondirektör i region Östergötland. Krister samtalar om pandemins påverkans på användningen av digital tjänster samt regionernas ansvar i förverkligandet av vision e-hälsa 2025. 

Jakob Algulin, digitaliseringsdirektör Linköpings kommun

Intervju med Jakob Algulin, digitaliseringsdirektör i Linköpings kommun. Jakob samtalar om digital mognad och hur kommunen nyttjar digital teknik som en naturlig del i utvecklingsprocesserna.