2025-podden

Senaste avsnitten

Krister Björkegren, regiondirektör, region Östergötland

Intervju med Krister Björkegren, regiondirektör i region Östergötland. Krister samtalar om pandemins påverkans på användningen av digital tjänster samt regionernas ansvar i förverkligandet av vision e-hälsa 2025. 

Jakob Algulin, digitaliseringsdirektör Linköpings kommun

Intervju med Jakob Algulin, digitaliseringsdirektör i Linköpings kommun. Jakob samtalar om digital mognad och hur kommunen nyttjar digital teknik som en naturlig del i utvecklingsprocesserna.

Ann-Marie Schaffrath, digitaliseringsdirektör, VGR

Intervju med Ann-Marie Schaffrath om arbetet i Västra Götalandsregionen. Ett samtal som tar upp mål, strategi och organisation för utvecklingen. Ann-Marie berättar även om status för Framtidens vårdinformationsmiljö.

Patrik Sundström, CDO, SKR

Samtal med Patrik Sundström om SKR:s kraftsamling vad gäller stöd till regioner och kommuner kring verksamhetsutveckling genom digitalisering.

Magnus Persson, digitaliseringsdirektör, Region Kalmar

Samtal om region Kalmars målbild för digitalisering samt hur det kopplar till förverkligandet av Vision e-hälsa 2025

Peter Arrhenius, VD, Inera

Samtal om Ineras roll och bidrag till förverkligande av vision e-hälsa 2025.

Niklas Eklöf, strateg och mangementkonsult

Samtal om digitalisering och omställningen till en begriplig och nära vård.

Nasser Nuru Mahmud, enhetschef, Folkhälsomyndigheten

Samtal om Nationella vaccinationsregistret och Covid-19.

Roger Molin, analytiker och sjukvårdsexpert

Intervju om behovet av att effektivisera hälso- och sjukvården med hjälp av digitalisering.

Thomas Muhr, objektsägare för Cosmic i Region Östergötland

Smidig och tidsbesparande lösning för inloggning och kontexthantering.