2025-podden

Senaste avsnitten

VälTel 2.0 – Välfärdsteknologi i Nordens Gröna Bälte

I Interregprojektet VälTel 2.0 samverkar Sverige och Norge för att hitta framtidens välfärdsteknologiska lösningar inom vård och omsorg, tillsammans med näringsliv och akademi. Samtal med projektledare Helle Sörensen om att utforska metoder för att testa, implementera och utvärdera nya innovationer. Men också om att bygga kompetens kring förändrade arbetssätt. Läs mer här: https://valtel.ostersund.se/ 

Digga Halland – digital kompetensutveckling

7000 medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland har ökat sin digitala kompetens. Samtal om resultat och lärdomar med projektledare Lena German-Millberg från projektet Digga Halland.

Marina Tuutma – andre vice ordförande Läkarförbundet

Samtal med Marina Tuutma om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Enligt Marina behöver vårdpersonalens vardag i större utsträckning styra utvecklingen.

Utveckling och användning av digitala covidbevis

Tjänsterna för utfärdande av covidbevis har utvecklats i rekordfart under våren och sommaren. Arbetet har skett utifrån överenskommelser på EU-nivå och inneburit samarbete mellan flera olika myndigheter och aktörer i Sverige. Annemieke Ålenius, avdelningschef på E-hälsomyndigheten, berättar om framgångsfaktorer som lett till ett lyckat projekt samt vilka utmaningar som återstår.

Simon Nilsson, utvecklingschef, Region Gävleborg

Region Gävleborg har på flera sätt visat ett stort engagemang i att utveckla och digitalisera hälso- och sjukvården. Bland annat har man tagit ett samlat grepp för att skapa ett samordnat och enhetligt system för digitala tjänster. Simon berättar vad det konkret innebär för patienter och vårdpersonal.

Data och information skapar värde för sjukvården

Samtal med Markus Lingman, överläkare och strateg i region  Halland, om hur information och data skapar värde. Både i hur vi bedriver vården och vilken nytta det gör för patienten

Sara Riggare, patientforskare

Samtal med Sara Riggare om rörelsen för att patienten blir mer aktiv, delaktig och medskapare (God och Nära vård). Sara pekar på hur teknikutvecklingen skapar stora möjligheter för hur att vi alla kan koppla ihop oss, nå varandra och dela erfarenheter.

Nasim Farrokhnia, ordf, eHälsoläkarföreningen

Samtal med Nasim Farrokhnia om erfarenheterna av att gå från chefstjänst på Sveriges största akutmottagning till digital vårdgivare. Behovet av forskning och evidens inom e-hälsa samt utvecklingen av digitala tjänster inom psykisk hälsa. Ett samtal om nuläge och framtid för digitalisering inom vården i Sverige.

Janna Valik, GD, E-hälsomyndigheten

Samtal med Janna Valik om E-hälsomyndighetens uppdrag och roll i förverkligandet av Vision e-hälsa 2025.

Digitala vaccinationsbevis

Nuläge och planer för digitala vaccinationsbevis. Intervju med Max Herulf, utredare, E-hälsomyndigheten.