2025-seminarium

Senaste seminarierna

Appar för patientens kontakt med vården – regionernas utvecklingsplaner

alet appar för kontakt mellan patienten och vården har under senare år ökat. Pandemin har snabbat på den utvecklingen samt bidragit till en stor användning. Samtal med Peter Bergehamn, Carina Lamroth Martinsson och Lena Furmark om framtidsplaner för regionernas appar.

Innovationsjakten – jakten på innovativa lösningar på vårdens behov

Innovationsjakten är ett koncept utvecklat av Region Uppsala i syfte att öka innovationstakten i regionen. Samtal med Helena Wallin Eriksson och Lena Sjöberg.

Digitala tjänster för psykisk ohälsa

Vad vet vi om användningen och utvecklingen av digitala tjänster för psykisk ohälsa? Amanda Dahlstrand, doktorand vid London School of Economics, har kartlagt digital behandling av psykisk ohälsa som genomförs av psykologer och psykoterapeuter på primärvårdsnivå.

Förväntningar på Nationella Läkemedelslistan

Läkemedelsbehandling är ett av de vanligaste sätten att åtgärda ohälsa och korrekt information om aktuell medicinering är en förutsättning. Samtal med Tora Hammar kring patienternas och personalens upplevelser av läkemedelsprocessen och förväntningar på Nationella läkemedelslistan.

E-hälsa och digitalisering i regionerna – hur går det framåt?

Samtal med Lars Jerlvall och Thomas Pehrsson om utvecklingen under 2020 samt trenderna över tid.

Läkarutbildning i e-hälsa

I kursen Digitala tjänster och e-hälsa ur ett personcentrerat perspektiv får läkarstudenter lära sig hur digitala tjänster kan användas och utvecklas för och tillsammans med patienter. Samtal med Mini Maria Ruiz Narbona, Susanne Karlfeldt och Anna Tisäter.

Artificiell intelligens i vården, omsorgen och socialtjänsten

Samtal med Patrick Eckemo, senior rådgivare, Myndigheten för digital förvaltning om varför AI är viktig för Sveriges framtida välfärd. Patrick berättar hur långt vi har kommit i Sverige och ger några exempel från vården där man använder AI.

Framtidens vårdinformationsmiljö – implementeringsvåg som väntar runt hörnet

Framtidens vårdinformationsmiljö - implementeringsvåg som väntar runt hörnet

Indikatorbaserat ramverk för uppföljning Vision e-hälsa 2025. Samtal med Gustaf Hedström

Indikatorbaserat ramverk för uppföljning av Vision e-hälsa 2025

Seminarium: E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Dick Lindberg, Socialstyrelsen, presenterar utvecklingen i kommunerna.