2025-seminarium

Senaste seminarierna

Läkarutbildning i e-hälsa

Samtal med Patrick Eckemo, senior rådgivare, Myndigheten för digital förvaltning om varför AI är viktig för Sveriges framtida välfärd. Patrick berättar hur långt vi har kommit i Sverige och ger några exempel från vården där man använder AI.

Artificiell intelligens i vården, omsorgen och socialtjänsten

Samtal med Patrick Eckemo, senior rådgivare, Myndigheten för digital förvaltning om varför AI är viktig för Sveriges framtida välfärd. Patrick berättar hur långt vi har kommit i Sverige och ger några exempel från vården där man använder AI.

Framtidens vårdinformationsmiljö – implementeringsvåg som väntar runt hörnet

Framtidens vårdinformationsmiljö - implementeringsvåg som väntar runt hörnet

Indikatorbaserat ramverk för uppföljning Vision e-hälsa 2025. Samtal med Gustaf Hedström

Indikatorbaserat ramverk för uppföljning av Vision e-hälsa 2025

Seminarium: E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Dick Lindberg, Socialstyrelsen, presenterar utvecklingen i kommunerna.

Seminarium – Nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik

Nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, en prototyp för framtida utveckling av ett nationellt e-hälsostöd.

Seminarium: Digitaliseringens påverkan på behovet av lokaler och lokalernas utformning

Göran Lindahl och Charlotta Thodelius, Chalmer, presenterar studie om hur e-hälsa påverkar behov och utformning av lokalerna i vården.

Seminarium: Uppföljningsrapporten 2019 Vision e-hälsa 2025

Hur förverkligas visionen? Michel Silvestri och Åke Nilsson från E-hälsomyndigheten presenterar digitaliseringens och e-hälsans utveckling i Sverige 2019 samt jämförelse med andra länder.

Seminarium: Covid-19 och digitalisering i vård och omsorg, avsnitt 2

Hur har digitaliseringen inom vård och omsorg påverkats av Covid-19? Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKR, rapporterar senaste veckornas utveckling.