2025-seminarium

Senaste seminarierna

Innovationsjakten – jakten på innovativa lösningar på vårdens behov

Samtal med Patrick Eckemo, senior rådgivare, Myndigheten för digital förvaltning om varför AI är viktig för Sveriges framtida välfärd. Patrick berättar hur långt vi har kommit i Sverige och ger några exempel från vården där man använder AI.

Digitala tjänster för psykisk ohälsa

Samtal med Patrick Eckemo, senior rådgivare, Myndigheten för digital förvaltning om varför AI är viktig för Sveriges framtida välfärd. Patrick berättar hur långt vi har kommit i Sverige och ger några exempel från vården där man använder AI.

Förväntningar på Nationella Läkemedelslistan

Samtal med Patrick Eckemo, senior rådgivare, Myndigheten för digital förvaltning om varför AI är viktig för Sveriges framtida välfärd. Patrick berättar hur långt vi har kommit i Sverige och ger några exempel från vården där man använder AI.

E-hälsa och digitalisering i regionerna – hur går det framåt?

Samtal med Patrick Eckemo, senior rådgivare, Myndigheten för digital förvaltning om varför AI är viktig för Sveriges framtida välfärd. Patrick berättar hur långt vi har kommit i Sverige och ger några exempel från vården där man använder AI.

Läkarutbildning i e-hälsa

Samtal med Patrick Eckemo, senior rådgivare, Myndigheten för digital förvaltning om varför AI är viktig för Sveriges framtida välfärd. Patrick berättar hur långt vi har kommit i Sverige och ger några exempel från vården där man använder AI.

Artificiell intelligens i vården, omsorgen och socialtjänsten

Samtal med Patrick Eckemo, senior rådgivare, Myndigheten för digital förvaltning om varför AI är viktig för Sveriges framtida välfärd. Patrick berättar hur långt vi har kommit i Sverige och ger några exempel från vården där man använder AI.

Framtidens vårdinformationsmiljö – implementeringsvåg som väntar runt hörnet

Framtidens vårdinformationsmiljö - implementeringsvåg som väntar runt hörnet

Indikatorbaserat ramverk för uppföljning Vision e-hälsa 2025. Samtal med Gustaf Hedström

Indikatorbaserat ramverk för uppföljning av Vision e-hälsa 2025

Seminarium: E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Dick Lindberg, Socialstyrelsen, presenterar utvecklingen i kommunerna.

Seminarium – Nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik

Nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, en prototyp för framtida utveckling av ett nationellt e-hälsostöd.