På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Riksdagen beslutade i juni 2018 om ett lagförslag till nationell läkemedelslista. Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande informationskälla som ger såväl vården, omsorgen, apoteken som patienten tillgång till samma information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och varor i Sverige. Listan ska ge en bild av patientens läkemedelsbehandlingar, oavsett var i landet patienten har ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel.

För att förverkliga listan kommer insatser att behövas från många olika aktörer. E-hälsomyndigheten har redan uppdrag rörande utveckling och framtagande av nationella läkemedelslistan men även huvudmännen, SKL/Inera och systemleverantörerna behöver göra insatser. Visionens tre områden – regelverk, standarder och begrepp – berör alla på olika sätt arbetet med nationella läkemedelslistan och en samverkan mellan dessa processer. Socialstyrelsen har t.ex. ett uppdrag om strukturerad läkemedelsinformation, som påverkar läkemedelslistan.

 

Leveranser under 2019

  • En process för att samordna gemensamma insatser avseende införandet av och arbetet med nationella läkemedelslistan har etablerats mellan visionen och Nationella läkemedelsstrategin.

 

Det har spelats in flera webbseminarier om nationella läkemedelslistan – några av dem hittar du nedan:

 

De första tjänstespecifikationerna för nationella läkemedelslistan är temat för ett tekniskt inriktat webbseminarium med deltagare från såväl SKL och Inera som eHälsomyndigheten. Den centrala frågan är ”Vad ska vårdgivare och leverantörer göra med specifikationerna för att komma vidare i arbetet?”

 

 

Magnus Åsén, eHälsomyndigheten, och Olof Raab, SKL, pratar om det pågående arbetet med att förverkliga en nationell läkemedelslista i ett seminarium från december 2018.

 

 

 

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt