På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och flera statliga myndigheter har enats om en konkret genomförandeplan utifrån strategin 2020–2022 för Vision e-hälsa 2025. Det är första steget mot en gemensam nationell utvecklingsportfölj som kontinuerligt kommer att tillföras nya insatser för att stödja den digitala omställningen i socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Syfte med genomförandeplanen är att beskriva vilka insatser som ska genomföras inom prioriterade områden, vem som ska genomföra insatserna samt hur dessa ska följas upp.

Insatserna är grupperade efter strategins  inriktningsmål och grundläggande förutsättningar. För mer information om respektive insats se Genomförandeplanen.

Inriktningsmål: Individen som medskapare

 • Första linjes digitala vård
 • Gemensam infrastruktur och bastjänster för socialtjänstens digitalisering
 • Digitala tjänster för egenmonitorering
 • Patientkontrakt
 • Läkemedelskollen

 

Inriktningsmål: Rätt information och kunskap

 • Effektivare informationsförsörjning i nya vårdinformationsmiljöer
 • Moderniserade verksamhetssystem inom socialtjänsten
 • Nationella läkemedelslistan
 • Nationell patientöversikt
 • Digitala kunskapsstöd

 

 

Inriktningsmål: Trygg och säker informationshantering

 • Sammanhållen identitet- och behörighet
 • Säker digital kommunikation
 • E-recept över landsgränserna

 

 

Inriktningsmål: Utveckling och digital transformation i samverkan

 • Digital kompetensutveckling för ledningen i kommuner och regioner
 • Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
 • Artificiell intelligens inom vård, omsorg och socialtjänst
 • Förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte
 • Nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt