Tillgänglighetsredogörelse för ehalsa2025.se

Vision e-hälsa står bakom den här webbplatsen, ehalsa2025.se. Organisationen består av politiska företrädare och av tjänstemän från staten, SKR, kommuner och regioner.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda ehalsa2025.se. Denna tillgänglighetsredogörelse beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ehalsa2025.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Följande delar av webbplatsen har bristande förenlighet med lagkraven.

Problem vid användning utan hörsel eller med nedsatt hörsel
  • Det finns flera filminspelningar på webbplatsen som saknar undertexter. Vi försöker att göra dem tillgängliga så fort som möjligt.
  • Det finns flera dokument på webbplatsen som inte är formaterade för fungera med uppläsande hjälpmedel. Vi ser över dem när vi uppdaterar dem.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen. Leverantören har validerat koden enligt WCAG 2.1 AA samt följt DIGGs checklista för webbriktlinjer.

Senaste bedömningen gjordes den 1 mars 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 mars 2021.