På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Teknik- och tjänsteutvecklingen går fort framåt inom digitala tjänster som behandling, del av behandling, redskap som underlättar kontakt mellan patient och behandlare, eller avancerade analyser och beslutsstöd. För att till fullo dra nytta av utvecklingen finns behov av tydligare spelregler, större samordning och bättre vägledning med avseende på krav, utvärdering, upphandling och införande av digitala tjänster för ordinerad egenvård och hemmonitorering.

Genom gemensamma spelregler för en långsiktigt hållbar utveckling är målsättningen med initiativet att bidra till ökad takt i utvecklingen från innovation till införande, och samtidigt bidra till en god och jämlik vård samt tillväxt för företag i Sverige.

I Samordningsplan 2019 ingår initiativet Stöd till ordnat införande av digitala produkter och tjänster. Initiativet innebär 2019 ska ett förberedande arbete göras, i syfte att identifiera och planera genomförandet av aktiviteter som tydliggör och underlättar införandet av digitala lösningar för egenvård/hem­monitorering.

 

Leveranser under 2019:

  • En genomförandeplan tas fram för de aktiviteter som föreslås ingå i initiativet

 

Föredrag som  presenterar behovet av tydligare spelregler för införande av digitala tjänster för ordinerad egenvård/hemmonitorering:

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt