Gemensam organisation för samverkan

Samverkansorganisationen består av politiska företrädare och tjänstemän från staten, SKR, kommuner och regioner.

Ett samordningskansli har uppgiften att stödja drift och utveckling av den nya styr- och samverkansorganisationen. I organisationen finns också olika arbetsgrupper som arbetar med de nyckelområden som lyfts fram i visionen.

Styr- och samverkansorganisationens uppbyggnad: