Data och information skapar värde för sjukvården

Samtal med Markus Lingman, överläkare och strateg i region  Halland, om hur information och data skapar värde. Både i hur vi bedriver vården och vilken nytta det gör för patienten.