Digitala vaccinationsbevis

Digitala vaccinationsbevis – 2025podd om vad det innebär och status för när det kan finnas att använda.
Intervju med Max Herulf, utredare, E-hälsomyndigheten.