Digitaliseringslyftet – möjlighet att göra saker på nya sätt

Digitaliseringslyftet är en plattform som samlar Sahlgrenska Universitetssjukhusets största satsningar inom digitalisering. Samtal med Boel Mörck, medicinsk informationsdirektör, om att tänka nytt och göra saker på nya sätt.