Enhetligare begreppsanvändning och e-hälsa

Kort introduktion till området enhetligare begreppsanvändning och e-hälsa. Kristin Schoug Bertilsson beskriver och vad som görs och varför enhetligare begrepp är viktigt en grundläggande förutsättning.