Annica Blomsten, socialdirektör i Norrtälje kommun

Annica Blomsten, socialdirektör i Norrtälje kommun: användning av AI för orosanmälan om barn