Helena Hvitfeldt, enhetschef FoUU Tiohundra

Helena Hvitfeldt, enhetschef FoUU Tiohundra: Forskningsprojekt om implementering av digitala verktyg i primärvården, syftet är att studera arbetsmiljö och hälsa hos medarbetarna för att inte skapa teknikstress.