Jakob Algulin, digitaliseringsdirektör Linköpings kommun

2025podden med Jakob Algulin, digitaliseringsdirektör i Linköpings kommun. Jakob samtalar om digital mognad och hur kommunen nyttjar digital teknik som en naturlig del i utvecklingsprocesserna.