Janna Valik, GD, E-hälsomyndigheten

Samtal med Janna Valik om arbetet som generaldirektör för en myndighet som både operativt och strategiskt är djupt involverad i digitaliseringen i Sverige. I samtalet reflekterar Janna över framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet med att förverkliga vision e-hälsa 2025.