Kompetenscentrum för AI, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Under hösten 2021 startades ett kompetenscentrum för Artificiell intelligens (AI) på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Samtal med Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, om drivkrafter, möjligheter och vikten av att sjukvården är med och driver utvecklingen inom området.