Magnus Persson, digitaliseringsdirektör, Region Kalmar

Samtal om region Kalmars målbild för digitalisering samt hur det kopplar till förverkligandet av Vision e-hälsa 2025