Matchning för att patienten ska träffa ”rätt” läkare

Forskare Amanda Dahlstrand berättar om hur matchning mellan patientens behov och läkarens kompetens kan skapa positiva effekter. Samt hur digitala verktyg kan användas för att rätt matchning ska kunna ske.