Nasim Farrokhnia, ordf, eHälsoläkarföreningen

Samtal med Nasim Farrokhnia om erfarenheterna av att gå från chefstjänst på Sveriges största akutmottagning till digital vårdgivare. Behovet av forskning och evidens inom e-hälsa samt utvecklingen av digitala tjänster inom psykisk hälsa. Ett samtal om nuläge och framtid för digitalisering inom vården i Sverige.