Nasser Nuru Mahmud, enhetschef, Folkhälsomyndigheten

Samtal om Nationella vaccinationsregistret och Covid-19.