Niklas Eklöf, strateg och mangementkonsult

Samtal om digitalisering och omställningen till en begriplig och nära vård.