Ann-Marie Schaffrath, digitaliseringsdirektör, VGR

Intervju med Ann-Marie Schaffrath om arbetet i Västra Götalandsregionen. Ett samtal som tar upp mål, strategi och organisation för utvecklingsarbetet samt koppling till verksamheterna. Ann-Marie berättar även om status för Framtidens vårdinformationsmiljö.