Patrik Sundström, Chief Digital Officer, SKR

Samtal med Patrik Sundström om SKR:s kraftsamling vad gäller stöd till regioner och kommuner kring verksamhetsutveckling genom digitalisering. Vad innebär kraftsamlingen och hur kommer SKR:s medlemmar att se effekterna av kraftsamlingen?