Prioriteringar och mod – tankar från en CTO

Samtal med Johannes Hörnberg, ordförande i SLIT-gruppen och CTO Region Västerbotten om verksamhetsutveckling med hjälp av teknik (digitalisering).