Regelverk och e-hälsa

Kort introduktion till området regelverk och e-hälsa. Maria Jacobsson beskriver och vad som görs och varför regelverk är viktigt en grundläggande förutsättning.