Roger Molin, analytiker och sjukvårdsexpert

Intervju om behovet av att effektivisera hälso- och sjukvården med hjälp av digitalisering.