Sara Riggare, patientforskare

Samtal med Sara Riggare om rörelsen för att patienten blir mer aktiv, delaktig och medskapare (God och Nära vård). Sara pekar på hur teknikutvecklingen skapar stora möjligheter för hur att vi alla kan koppla ihop oss, nå varandra och dela erfarenheter.