Standarder och e-hälsa

Kort introduktion till området standarder och e-hälsa. Michel Silvestri beskriver och vad som görs och varför standarder är viktigt en grundläggande förutsättning.